PIEŃKOWSKI CONSULTING

Biuro doradcze ds. towarów niebezpiecznych

Wspieramy firmy profesjonalnym doradztwem w zakresie przewozu towarów i odpadów niebezpiecznych (ADR), wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych (REACH, CLP) oraz magazynowania i zarządzania chemikaliami.

Kursy i szkolenia stanowiskowe.

Zakres usług

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług

O firmie

Marek Pieńkowski

  • Doradca ADR nr 2683/2021
  • Specjalista ds. zarządzania chemikaliami
  • Trener
  • Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Marek Pieńkowski jest wykwalifikowanym doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemów zarządzania BHP. Jako reprezentant firmy Pieńkowski Consulting doradza oraz służy pomocą w firmach i organizacjach zaangażowanych w przewóz, magazynowanie, zarządzanie i wykorzystywanie towarów niebezpiecznych (chemikaliów, przedmiotów, materiałów, odpadów) działać bezpiecznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jego zadaniem jest nie tylko szeroko pojęte zarządzanie bezpieczeństwem w firmach, ale również usprawnianie pracy przedsiębiorstwa, doskonalenie wewnętrznych procedur firmy i tworzenie nowych, szkolenie pracowników, optymalizacja kosztów wynikających z przewozów ADR, wykonywanie obowiązków sprawozdawczych oraz dbałość o środowisko.

Doświadczenie zdobywał pracując jako konsultant środowiskowy. To właśnie podczas sprawowania opieki nad zakładami przemysłowymi, operatorami logistycznymi i firmami mającymi styczność z chemikaliami zainteresował się pojęciem ADR. Nabyte doświadczenie oraz ukończone kursy zaowocowały uzyskaniem świadectwa doradcy ADR. Od tamtego czasu doradza, udziela porad, konsultacji oraz szkoli pracowników zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.

Z wykształcenia jest mgr inż. ochrony środowiska. Ukończył również studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Paula Kowalska

  • Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zajmując się kompleksową obsługą przedsiębiorców i osób fizycznych przygotowując opinie prawne, analizy, pozwy oraz umowy.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim sprawy z zakresu prawa transportowego, windykacji oraz niewypłacalności konsumentów i przedsiębiorców. Posługuje się językiem angielskim.

Kwalifikacje zawodowe

Kontakt

Napisz lub zadzwoń, by dowiedzieć się więcej.