POLITYKA PRYWATNOŚCI – www.pienkowski-consulting.pl

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych gromadzonych za pomocą strony internetowej www.pienkowski-consulting.pl jest Marek Pieńkowski Consulting z siedzibą w Koninie ul. Harcerska 9A, 62-510 NIP: 6653049658, dalej: Administrator).
 2. Prowadząc politykę prywatności Administrator kieruje się następującymi zasadami:
  1. Legalność − Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem,
  2. Bezpieczeństwo − Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie.
  3. Prawa Jednostki − Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
  4. Rozliczalność − Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
  5. Czasowość i minimalizacja – Administrator przetwarza wyłącznie te dane, które są jej niezbędne oraz nie dłużej niż jest to potrzebne
  6. Ciągłość działań – Administrator traktuje ochronę danych osobowych jako proces, który należy stale monitorować i udoskonalać.
  7. Powszechność – w ochronę danych zaangażowani są wszyscy pracownicy Administratora, a poszanowanie prywatności jest wpisane w codzienne jego działania.
 3. Niniejsza Polityka jest zgodna z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

FORMULARZE KONTAKTOWE:

 1. Pana/Pani dane osobowe podane w z wykorzystaniem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a po tym czasie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

COOKIES/CIASTECZKA

 1. Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługo strony i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są na stronie internetowej wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na stronie internetowej nie ma ciasteczek innych podmiotów, np. firm z branży reklamy behawioralnej.
 2. Strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka w celu tworzenia anonimowych statystyk.  Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki.
 3. Podstawą prawną korzystania z ciasteczek jest uzasadniony interes Administratora w zakresie zapewnienia technicznego funkcjonowania witryny internetowej. W przypadkach, w których pliki cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Pana/Pani ustawień i zbierania danych statystycznych, podstawą prawną do używania plików cookies jest Pana/Pani zgoda oraz konieczność zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, co stanowi uzasadniony interes Administratora.
 4. Formularze dostępne na stronie internetowej wykorzystują ciasteczka mające na celu zapewnienie ich funkcjonalności oraz ciasteczka służące do zapisania informacji o wypełnieniu danego formularza.
 5. Dane osobowe zebrane przez ciasteczka będą usuwane po wygaśnięciu sesji (zamknięcia przeglądarki).

BEZPECZEŃSTWO

 1. Administrator podejmuje starania celem zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.pienkowski-consulting.pl
 2. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa dostosowane do wniosków wynikających z analiz ryzyka.
 4. Stosowane przez Administratora środki bezpieczeństwa nie są ujawniane osobom niepowołanym celem zapewnienia ich skuteczności.
 5. Administrator stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego incydentów naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.