PIEŃKOWSKI CONSULTING

O nas

Zwiększymy standardy bezpieczeństwa w Twojej firmie, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami.

Marek Pieńkowski

Doradca ADR/IMDG/CLP

Marek Pieńkowski to doświadczony doradca ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego (ADR) i morskiego (Kodeks IMDG) towarów niebezpiecznych, audytor wewnętrzny systemów zarządzania BHP oraz szkoleniowiec. Jako przedstawiciel firmy Pieńkowski Consulting oferuje profesjonalne doradztwo oraz wsparcie dla przedsiębiorstw i organizacji związanych z przewozem, magazynowaniem i użytkowaniem towarów niebezpiecznych, takich jak chemikalia, przedmioty, materiały czy odpady.

Jego priorytetem jest kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem w firmach, optymalizacja ich działalności, doskonalenie wewnętrznych procedur i inicjowanie nowych rozwiązań, szkolenie pracowników oraz troska o środowisko.

Obszar działania obejmuje również pomoc firmom w skutecznym wprowadzaniu na rynek substancji i mieszanin niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz doradztwo w kwestiach bezpiecznego ich stosowania. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w procesie zgodności z przepisami dotyczącymi transportu, przechowywania i pracy z substancjami niebezpiecznymi, co przyczynia się do podniesienia standardów bezpieczeństwa oraz zminimalizowania potencjalnych ryzyk.

Zbierał doświadczenie, pełniąc funkcję konsultanta środowiskowego. W trakcie opieki nad zakładami przemysłowymi, operatorami logistycznymi i firmami z sektora chemicznego zainteresował się kwestiami związanymi z ADR. Posiadane doświadczenie oraz ukończone kursy zaowocowały zdobyciem certyfikatu doradcy ADR. Od tego momentu służy poradami, konsultacjami oraz prowadzi szkolenia dla pracowników zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.

Jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Paula Kowalska

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zajmując się kompleksową obsługą przedsiębiorców i osób fizycznych przygotowując opinie prawne, analizy, pozwy oraz umowy.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim sprawy z zakresu prawa transportowego, windykacji oraz niewypłacalności konsumentów i przedsiębiorców. Posługuje się językiem angielskim.

Kwalifikacje zawodowe