PIEŃKOWSKI CONSULTING

Kursy i szkolenia z zakresu ADR, REACH, CLP

Oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu transportu, magazynowania i stosowania materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online.

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR nr: WLKP./004/2023

Kurs ADR na doradcę ADR (DGSA)

Otrzymasz od nas materiały dydaktyczne

Wymogiem przystąpienia do kursu i egzaminu jest:

Koszt: 2900 zł/os.

Ilość godzin: 40h (5 dni)

Odbycie naszego kursu na doradcę ADR umożliwi ci podejście do państwowego egzaminu na doradcę prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny! 

Zadaniem doradcy ADR jest wspomaganie pracy przedsiębiorstw zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych. Doradca m.in. sporządza roczne sprawozdanie z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, śledzi zgodność działalności firmy w zakresie przepisów towarów niebezpiecznych, doradza jak prawidłowo wykonywać obowiązki wynikające z przepisów ADR, czy szkoli pracowników. 

Każde przedsiębiorstwo zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych w większych ilościach niż wyłączenia (nadawcy, przewoźnicy, pakujący, napełniający, załadowcy, rozładowcy) ma obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego doradcy w swojej firmie. Po naszym kursie i zdanym egzaminie możesz być nim i ty! 

W RAMACH KURSU OTRZYMUJESZ MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI!

Szkolenie stanowiskowe osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych

Nasze szkolenia odbywają się zgodnie z wymogami działu 1.3 umowy ADR i obejmują szeroki zakres tematyczny. Uczestnicy zdobywają niezbędne informacje ogólne dotyczące ADR, dowiadują się o potencjalnych zagrożeniach związanych z pracą z różnymi rodzajami towarów niebezpiecznych oraz poznają środki bezpieczeństwa.

otrzymasz:

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie zgodne z art. 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Najbliższy termin (on-line): 29.06

Zakres szkolenia obejmuje:

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych, obejmujących kluczowe aspekty takie jak pakowanie, napełnianie, załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych. Bez względu na to, czy realizujesz przewozy na „pełnym ADR” czy korzystasz z wyłączeń (1.1.3.6, LQ, EQ), szkolenie jest obowiązkowe, a kara za jego zaniechanie wynosi 2000 zł!

Nasze szkolenia prowadzone są stacjonarnie, co umożliwia bezpośredni kontakt z doświadczonymi instruktorami. Ponadto, kwota za uczestnictwo jest ustalana indywidualnie, dostosowując się do Twoich potrzeb i specyfiki działalności. Zadbaj o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami – skorzystaj z naszych profesjonalnych szkoleń z zakresu transportu towarów niebezpiecznych!

Warsztaty – reagowanie na wycieki substancji chemicznych

Struktura szkolenia: 

1.Część teoretyczna:

2.Część praktyczna:

Nasze warsztaty mają na celu efektywne przekazanie pracownikom informacji dotyczących zagrożeń związanych z konkretnymi substancjami chemicznymi stosowanymi w danym zakładzie pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej specjalistycznej usługi: organizacji i przeprowadzania warsztatów z zakresu zapobiegania, reagowania i usuwania wycieków substancji chemicznych. Nasze szkolenie skierowane jest do pracowników różnych branż, mających styczność z chemikaliami w miejscu pracy.

Dodatkowo, kładziemy nacisk na właściwe korzystanie z środków ochrony indywidualnej oraz skuteczne postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Indywidualne Podejście: Kwota za nasze usługi jest ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb danego zakładu. Jesteśmy gotowi dostosować program szkolenia do konkretnych wymagań, zapewniając kompleksową ochronę pracowników oraz infrastruktury przed potencjalnymi zagrożeniami chemicznymi.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły naszej oferty i dopasować szkolenie do specyfiki Państwa przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo pracowników to nasz priorytet!

Wyłączenia ADR - Rodzaje, zakres i stosowanie

Czas trwania: 2 h 

Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/ aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia (konsultacja).

Omówmy wspólnie twój przypadek!

Kwota: 400 zł brutto/osobę (wliczony VAT)

Najbliższy termin szkolenia: 20.06 (14:10) (zły termin? skontaktuj się z nami!)

Zapraszamy na szkolenie on-line poświęcone wyłączeniom przewidzianym w umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje wyłączeń, które reguluje wspomniana umowa, a także poznamy ich zakres i praktyczne zastosowanie.

Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wszystkimi rodzajami wyłączeń. które są przewidziane umową ADR oraz zrozumienie sytuacji, w których te wyłączenia mogą być stosowane. Opiszemy zarówno wyłączenia całkowite jak i częściowe oraz omówimy, który uczestnik procesu transportowego może najbardziej skorzystać z poszczególnych rodzajów wyłączeń.

Przede wszystkim uczestnik szkolenia dowie się, z jakich wymogów ADR jest zwolniony, a także, do których przepisów musi się stosować w przypadku częściowego wyłączenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką wyłączeń ADR, niezależnie od ich dotychczasowej wiedzy, czy doświadczenia zawodowego.

Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych (LIMITED QUANTITY)

Czas trwania: 1 h 20 min

Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/ aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia (konsultacja).

Omówmy wspólnie twój przypadek!

Kwota: 350 zł brutto/osobę (wliczony VAT)

Najbliższy termin szkolenia: 21.06 (14:10) (zły termin? skontaktuj się z nami!)

Zapraszamy na szkolenie on-line dotyczące „Towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych (LIMITED QUANTITY)”. Podczas szkolenia dokładnie omówimy charakterystykę tego wyłączenia od stosowania pewnych przepisów ADR. W trakcie szkolenia opowiemy o różnicach między tym zwolnieniem, a ilościami wyłączonymi. Oba wyłączenia bywają mylone ze sobą.
Przeanalizujemy również obowiązki, które ciążą na uczestnikach przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych. 
Szczegółowo omówimy kwestie związane z przygotowaniem przesyłki i jej odpowiednim oznakowaniem, aby zapewnić zgodność z przepisami oraz bezpieczeństwo podczas przewozu.
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również, w jakich przypadkach towary niebezpieczne nie mogą być przewożone zgodnie z tym wyłączeniem.

ADR, ODPADY I SENT - Najważniejsze informacje i obowiązki

Czas trwania: 2,5h 

Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia (konsultacja).

Omówmy wspólnie twój przypadek!

Kwota: 480 zł brutto/osobę (wliczony VAT)

Najbliższy termin szkolenia: 24.06 (14:10) (zły termin? skontaktuj się z nami!)

Na szkoleniu omówimy, co kryje się pod pojęciem ADR, transportu odpadów niepodlegających ADR oraz systemu monitorowania SENT. Jakie są różnice między tymi regulacjami i w jakim celu zostały one powołane. 

Dalej przedstawimy najważniejsze informacje i obowiązki w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), transportu odpadów oraz systemu SENT. 

Ponadto powiemy również o kolejnych kodach odpadów, które zostały objęte systemem monitorowania SENT i które mogą podlegać przepisom ADR.

Szkolenie indywidualne z zakresu ADR, REACH, CLP lub odpadów niebezpiecznych

 Platforma: MS TEAMS SEMINARIUM
(nie musisz mieć konta/aplikacji)

W ramach szkolenia otrzymasz materiały szkoleniowe oraz odpowiedź na pytania związane z tematyką szkolenia (konsultacja).

Omówmy wspólnie twój przypadek!

 

Kwota: wycena indywidualna

Znalezienie idealnego szkolenia to klucz do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. Jeśli nie znalazłeś w naszej ofercie tematyki, która wzbudza Twoje zainteresowanie, nie martw się – jesteśmy gotowi dostosować się do Twoich potrzeb.

Oferujemy spersonalizowane szkolenia, skoncentrowane na zagadnieniach, które Cię interesują. Jednym z naszych specjalistycznych obszarów jest przewóz towarów niebezpiecznych (ADR). Dostosujemy treści szkolenia do Twoich indywidualnych potrzeb, omawiając kwestie związane z przewozem oraz procedurami nadawczymi dla wybranego przez Ciebie towaru lub odpadu niebezpiecznego.

Ponadto, oferujemy szkolenia dotyczące wprowadzania do obrotu  i stosowania wszelkich chemikaliów, obejmujące klasyfikację i oznakowanie. Jeśli interesuje Cię stosowanie produktów biobójczych, to również mamy dla Ciebie propozycję. Nasze szkolenia obejmują obszary takie jak REACH, CLP, BPR, kart charakterystyki itp.

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę szkoleniową, dostosowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań. Poszerz swoją wiedzę i zdobądź umiejętności, które naprawdę Cię interesują.

Transport wodoru: Sposoby Przewozu, pakowanie, pojazdy i przepisy szczególne (ADR)

Transport wodoru to temat niezmiernie istotny w kontekście rosnącego zainteresowania zrównoważonymi źródłami energii oraz ekologicznymi alternatywami dla paliw kopalnych. Szkolenie online „Transport wodoru: Sposoby przewozu, pakowanie, pojazdy i przepisy szczególne w zakresie ADR” zapewnia kompleksowe zrozumienie procesu transportu wodoru, w tym jego aspektów technicznych i prawnych.

Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych metod przewozu wodoru, skupiając się szczególnie na transporcie drogowym. Omówione zostaną najnowsze technologie i innowacje związane z bezpiecznym przechowywaniem i przemieszczaniem tego gazowego nośnika energii.

W ramach szkolenia szczególną uwagę poświęcimy naczynom ciśnieniowym i pojazdom- cysternom, MEGC, które są kluczowymi elementami transportu wodoru. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są dopuszczone typy naczyń ciśnieniowych oraz cystern do transportu wodoru, a także jakie wymagania konstrukcyjne muszą spełniać, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu tego gazowego składnika. Ponadto, omówione zostaną przepisy szczególne dotyczące transportu wodoru.

Baterie litowo-jonowe: Jak prawidłowo pakować i wykonywać procedury nadawcze baterii Li-ION zgodnie z ADR (on-line)

Czy wiesz, jak bezpiecznie pakować baterie litowo-jonowe i urządzenia zawierające takie baterie do transportu? Czy znasz procedury nadawcze, które musisz przestrzegać zgodnie z ADR? Jeśli nie, to nasze szkolenie on-line jest właśnie dla Ciebie!

Na naszym szkoleniu szczegółowo omawiamy:

  • wymogi ogólne i szczególne dotyczące pakowania baterii litowo-jonowych i urządzeń zawierające takie baterie,
  • procedury nadawcze, czyli oznakowanie sztuk przesyłek i dokumentację przewozową,
  • klasyfikację baterii litowo-jonowych oraz zagrożenia, jakie mogą stwarzać i środki bezpieczeństwa
  • Przepisy szczególne dotyczące uszkodzonych/wadliwych i odpadowych baterii litowo-jonowych

Omówmy wspólnie twój przypadek!

Kwota: 600 zł brutto/osobę (wliczony VAT)

Najbliższy termin szkolenia: 4.07 (14:10) (zły termin? skontaktuj się z nami!)

Nasz program szkolenia spełnia wymogi działu 1.3 dotyczącego szkolenia stanowiskowego ADR. 

Osoba, która je ukończy, otrzyma zaświadczenie przeszkolenia w zakresie procedur nadawczych i pakowania baterii litowo-jonowych, zgodnie z art. 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych!

Nie zwlekaj! Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności, aby móc bezpiecznie obsługiwać baterie litowo-jonowe i produkty z nimi związane.

Dodatkowo, oferujemy możliwość konsultacji, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i rozwiać wątpliwości.

 

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać sie na dany kurs, warsztaty lub szkolenie