Duży pojemnik do przewozu luzem (DPPL/IBC/Mauser)- badania okresowe

Duży pojemnik do przewozu luzem

Duże pojemniki do przewozu luzem to jedne z najczęściej wybieranych pojemników do przewozu towarów niebezpiecznych. Oczywiście się temu nie dziwię, ponieważ są one pojemne, wytrzymałe, a ich konstrukcja mimo masy ułatwia manipulację nimi. Jednakże śledząc na bieżąco aktualności o przeprowadzonych kontrolach przez ITD, zauważyłem, że nie każdy wie, że pewne rodzaje DPPLi muszą przechodzić badania okresowe!

Duży pojemnik do przewozu luzem – co jaki czas badanie okresowe?

Zgodnie z przepisami umowy ADR każdy DPPL metalowy, ze sztywnego tworzywa sztucznego i złożony, powinien być badany przed oddaniem go do eksploatacji (w tym po regeneracji), a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat, pod względem:

  • zgodności z typem konstrukcji i prawidłowości znaków;
  • oceny stanu wewnętrznego i zewnętrznego;
  • prawidłowego działania wyposażenia obsługowego

Oraz nie rzadziej niż 2,5 roku, pod względem:

  • oceny stanu zewnętrznego;
  • prawidłowego działania wyposażenia obsługowego.

W przypadku DPPLi ładowanych lub rozładowywanych pod ciśnieniem, przed pierwszym przewozem należy wykonać próbę szczelności. Próbę należy powtarzać w odstępach czasu nie dłuższych niż 2,5 roku.

Kara za nieprzestrzeganie terminów badań okresowych DPPL

Za nieprzestrzeganie terminów badań okresowych lub okresów używalności grozi kara w wysokości 2 000 zł!

Pieńkowski consulting – doradztwo i stała współpraca w zakresie ADR

Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W ramach współpracy zajmujemy się m.in. doborem odpowiednich opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych, weryfikacją czy pojemniki są certyfikowane i mają ważne badania okresowe.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
ADR | Opakowania

Zobacz więcej:

Kontakt

Marek Pieńkowski