PIEŃKOWSKI CONSULTING

Duży pojemnik do przewozu luzem (DPPL/IBC/Mauser)- badania okresowe

Duże pojemniki do przewozu luzem to jedne z najczęściej wybieranych pojemników do przewozu towarów niebezpiecznych. Oczywiście się temu nie dziwię, ponieważ są one pojemne, wytrzymałe, a ich konstrukcja mimo masy ułatwia manipulację nimi. Jednakże śledząc na bieżąco aktualności o przeprowadzonych kontrolach przez ITD, zauważyłem, że nie każdy wie, że pewne rodzaje DPPLi muszą przechodzić badania okresowe!

Duży pojemnik do przewozu luzem – co jaki czas badanie okresowe?

Zgodnie z przepisami umowy ADR każdy DPPL metalowy, ze sztywnego tworzywa sztucznego i złożony, powinien być badany przed oddaniem go do eksploatacji (w tym po regeneracji), a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat, pod względem:

  • zgodności z typem konstrukcji i prawidłowości znaków;
  • oceny stanu wewnętrznego i zewnętrznego;
  • prawidłowego działania wyposażenia obsługowego

Oraz nie rzadziej niż 2,5 roku, pod względem:

  • oceny stanu zewnętrznego;
  • prawidłowego działania wyposażenia obsługowego.

W przypadku DPPLi ładowanych lub rozładowywanych pod ciśnieniem, przed pierwszym przewozem należy wykonać próbę szczelności. Próbę należy powtarzać w odstępach czasu nie dłuższych niż 2,5 roku.

UWAGA: Zgodnie z przepisem 4.1.1.15 DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego oraz DPPL złożonych z naczyniami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego, jeżeli właściwa władza nie postanowi inaczej, to dozwolony okres ich używania do przewozu materiałów niebezpiecznych powinien wynosić 5 lat, z wyjątkiem przypadków, gdy ustalono okres krótszy ze względu na właściwości materiału przeznaczonego do przewozu. W przypadku DPPL złożonych okres używania odnosi się do daty produkcji naczynia wewnętrznego.

Kara za nieprzestrzeganie terminów badań okresowych DPPL

Za nieprzestrzeganie terminów badań okresowych lub okresów używalności grozi kara w wysokości 2 000 zł!

Pieńkowski consulting – doradztwo i stała współpraca w zakresie ADR

Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W ramach współpracy zajmujemy się m.in. doborem odpowiednich opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych, weryfikacją czy pojemniki są certyfikowane i mają ważne badania okresowe.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
ADR | Opakowania

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ADR/IMDG/CLP

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.

Zapisz się i pobierz
poradnik za darmo!

Pobierz darmowy poradnik

ADR KROK PO KROKU 2024 poradnik dla firm transportowych w zakresie towarów niebezpiecznych