Odpady niebezpieczne a ADR

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI I ŚRODOWISKIEM

Bezpieczna firma to nie tylko bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czy działalność zgodna z umową ADR, ale również prawidłowe zarządzanie chemikaliami i środowiskiem w firmie.
Spełniając Państwa oczekiwania nasza firma realizuje obowiązki wynikające z prawa chemicznego (REACH, CLP) oraz ustawy Prawo Ochrony Środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Koszty współpracy ustalane są indywidualnie- adekwatnie do zakresu współpracy, rodzaju przedsiębiorstwa oraz ilości godzin, które poświęci konsultant. Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy znajduje się u dołu strony.

Zarządzanie chemikaliami

Prowadzimy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie zarządzania chemikaliami zgodne obowiązującym prawem chemicznym (REACH, CLP).

Ocena ryzyka chemicznego

Identyfikujemy zagrożenia związane z wykorzystywaniem substancji i materiałów chemicznych oraz sporządzamy oceny ryzyka chemicznego.

Stała współpraca

Prowadzimy stałą współpracę doradczą dla firm z zakresu zarządzania chemikaliami i środowiskiem. W ramach usługi przejmujemy obowiązki sprawozdawcze, prowadzimy nadzór nad gospodarką odpadami i wiele innych.

ADR w ochronie środowiska

Doradzamy i obsługujemy  przedsiębiorstwa wytwarzające/przewożące odpady niebezpieczne ADR. Możemy dla Państwa świadczyć usługi Doradcy ADR.

Dowiedz się więcej: link

Analizy ZZR/ZDR

Sporządzamy analizy kwalifikacyjne – zakłady zwiększonego i dużego ryzyka.

Audyt

Przeprowadzamy audyty zgodności przedsiębiorstwa z wymogami prawnymi z zakresu zarządzania chemikaliami i ochrony środowiska (Audyty „zerowe” i sprawdzające).

Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia z zakresu REACH, gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz podstaw ADR dla pracowników służby BHP i ochrony środowiska.

Organizujemy warsztaty z reagowania i postępowania podczas wycieków chemicznych.

Dowiedz się więcej: link

Pozwolenia

Sporządzamy dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych i uzyskujemy decyzje administracyjne.

Procedury i instrukcje

Sporządzamy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury zabezpieczające środowisko w sytuacjach awaryjnych związanych z chemikaliami niebezpiecznymi.

Sporządzamy instrukcje prawidłowego gospodarowania odpadami w firmie.

 
 

KOBiZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

Sporządzamy raporty KOBiZE i naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska.

Sprawozdania odpadowe

Sporządzamy roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi.

BDO i CRO

Pomagamy w prowadzeniu systemu BDO.

Prowadzimy nadzór nad kontem w Centralnym Rejestrze Operatorów. Sprawdzamy, które urządzenia należy zarejestrować, pomagamy zakładać karty urządzeń, przypominamy o wymaganych kontrolach szczelności.

Kontakt