DORADZTWO ADR

Współpraca z nami zapewni Państwu najwyższą jakość świadczonych usług oraz ustawowy obowiązek wyznaczenia doradcy ADR.

Zakres usług obejmuje również kwestie związane z nadawaniem i przewozem odpadów niebezpiecznych ADR.

Koszty współpracy ustalane są indywidualnie- adekwatnie do rodzaju, zakresu współpracy i ilości godzin. Zadzwoń lub napisz przez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony, by dowiedzieć się więcej.

Doradztwo i stała współpraca

Prowadzimy kompleksowe usługi doradztwa dla przedsiębiorstw będących uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych t.j. wykonujących czynności związane z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem, nadawaniem, przewozem, rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Już od 200 zł miesięcznie.

Kursy i Szkolenia

Organizujemy kursy oraz szkolenia stacjonarne i on-line w zakresie przewozu towarów i odpadów niebezpiecznych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę kursy i szkolenia: link

Analizy nadawanych towarów/ odpadów (+ klasyfikacja)

Wykonujemy analizy nadawanych/przewożonych towarów i odpadów niebezpiecznych w celu ustalenia obowiązków uczestnika przewozu oraz możliwych przewozów na wyłączeniach spod przepisów zgodnych z umową ADR. Sprawdź swoje obowiązki i czy zawsze musisz stosować się do przepisów ADR.

Doradzamy w kwestii klasyfikacji odpadów niebezpiecznych do pozycji UN.

Dowiedz się więcej: link

Sprawozdawczość i raporty

Sporządzamy roczne sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych oraz raporty o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu.

Wyposażenie pojazdów

Kompletujemy elementy ochrony ogólnej i indywidualnej oraz PPOŻ  jednostek transportowych. Wybieramy jedynie elementy opatrzone znakiem zgodności CE oraz z atestami. Skrzynki ADR na zamówienie.

Dokumentacja

Sporządzamy dokumenty przewozowe oraz instrukcje pisemne zgodne z wymogami umowy ADR.

Plany ochrony

Sporządzamy plany ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

Pojazdy/cysterny/opakowania

Dobieramy odpowiednie opakowania, pojazdy, cysterny, kontenery do przewozu luzem towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem wymogów konstrukcyjnych i oznakowania zgodnych z regulacjami ADR.

Audyty

Przeprowadzamy audyty wewnętrzne („zerowe” oraz sprawdzające), które mają na celu ustalenie zobowiązań przedsiębiorstwa w zakresie ADR oraz ich przestrzeganie.

Dowiedz się więcej: link

Świadectwo dopuszczenia ADR

Sporządzamy wnioski o wydanie świadectw dopuszczenia pojazdów ADR.

Instrukcje i procedury ADR

Sporządzamy i wdrażamy  instrukcje i procedury ADR z zakresu:

  • bezpieczeństwa,
  • zapobiegania i reagowania na wycieki, wypadki i awarie z towarami niebezpiecznymi,
  • operacji nadawczych, załadunkowych, transportowych itp.

Ochrona środowiska w ADR

Prowadzimy usługę doradztwa i stałej współpracy z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w przewóz towarów niebezpiecznych w zakresie ochrony środowiska.

Kontakt

Chcielibyśmy Państwu przedstawić ofertę idealnie dopasowaną do Państwa potrzeb, w związku z tym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Zadbamy dla Państwa o bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych. Zapraszamy do kontaktu.