PIEŃKOWSKI CONSULTING

Doradztwo ADR/IMDG

Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz spełnienie obowiązków poprzez wyznaczenie naszego doradcy ADR.

Doradca ADR w twojej firmie stała współpraca

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa oraz realizujemy zadania określone w przepisie 1.8.3.3. ADR dla firm, które zajmują się pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem, nadawaniem, przewozem, rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Konsultacje

Jeśli nie planujesz stałej współpracy, a jedynie chcesz skonsultować konkretny temat, oferujemy konsultacje dostosowane do wybranego przez Ciebie zagadnienia.

Klasyfikacja towarów i odpadów niebezpiecznych,

Doradzamy przy klasyfikacji towarów niebezpiecznych.

Kursy i szkolenia

Kompleksowa oferta kursów oraz szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i online, z zakresu transportu towarów i odpadów niebezpiecznych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę kursy i szkolenia: link

Świadectwo dopuszczenia pojazdu

Sporządzamy wnioski o wydanie świadectw dopuszczenia pojazdów ADR.

Ilości ograniczone/ wyłączone (Limited/ excepted Quantity)

Wspieramy w organizacji transportów zgodnych z wyłączeniami dotyczącymi ilości ograniczonych lub wyłączonych.

Dodatkowo oferujemy szkolenia dla personelu w zakresie przeprowadzania procedur nadawczych w tym obszarze.

Wyłączenia ADR

Jeśli główna działalność Twojej firmy nie opiera się na przewozie
towarów niebezpiecznych, oferujemy możliwość ustalenia wyłączeń od
stosowania przepisów dotyczących przewozu określonej grupy towarów
niebezpiecznych.

Wyposażenie pojazdów ADR

Wyposażamy jednostki transportowe w elementy ochrony ogólnej i indywidualnej, a także sprzęt związany z ochroną przeciwpożarową (PPOŻ) zgodne z wymogami ADR. 

Nasza oferta obejmuje jedynie produkty, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, posiadające znak zgodności CE oraz stosowne atesty.

 Skrzynki ADR na zamówienie.

Dobór opakowań/ pojazdów/ cystern

Doradztwo przy wyborze pojazdów, cystern, kontenerów lub opakowań dla towarów niebezpiecznych, z uwzględnieniem typów, wymogów konstrukcyjnych i oznakowania zgodnego z regulacjami ADR. Nasza ekspertyza obejmuje analizę towarów niebezpiecznych, a następnie określenie odpowiedniego rodzaju środka transportu do ich właściwości.

Plan ochrony towarów niebezpiecznych

Opracowujemy i pomagamy wdrażać plany ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

Audyt - analiza zgodności

Przeprowadzamy audyty początkowe („zerowe”) oraz sprawdzające, których celem jest dokładne określenie zobowiązań przedsiębiorstwa w obszarze ADR oraz sprawdzenie, czy są one należycie wypełniane.

Dodatkowo oferujemy specjalistyczne audyty poszczególnych obszarów, takie jak audyt opakowań czy pojazdów, w celu zweryfikowania zgodności z przepisami części 6 i 9 ADR. Nasze usługi obejmują szczegółową analizę i ocenę.

Dowiedz się więcej: link

Instrukcje i procedury ADR

Specjalizujemy się w tworzeniu i implementacji instrukcji oraz procedur z zakresu ADR, obejmujących:

  1. Bezpieczeństwo: Opracowujemy szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w kontekście przewozu towarów niebezpiecznych.

  2. Zapobieganie i reagowanie na wycieki, wypadki i awarie z towarami Niebezpiecznymi: Tworzymy skuteczne procedury, które umożliwiają szybką reakcję i skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

  3. Operacje nadawcze, załadunkowe, transportowe, itp.: Dostarczamy kompleksowe instrukcje dotyczące wszelkich operacji związanych z przewozem, począwszy od nadawczych, poprzez załadunkowe, aż do samego transportu.

  4. Wyłączenia od stosowania przepisów: Pomagamy w identyfikacji sytuacji, które podlegają wyłączeniom od przepisów, co umożliwia efektywną organizację procesów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają nam dostosować instrukcje i procedury do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając im pełną zgodność z normami ADR oraz bezpieczeństwo w przewozie towarów niebezpiecznych.

Doradztwo w zakresie procedur nadawczych w transporcie morskim (Kodeks IMDG)

Oznakowanie CTU w transporcie morskim

Pomoc w zakresie oznakowywania CTU (Cargo Transport Unit)- kontenerów, kontenerów cystern i innych jednostek transportowych w przewozie morskim towarów niebezpiecznych

Multimodal Dangerous Goods Form

Pomoc przy wypełnianiu dokumentacji przewozowej zgodnej z IMDG-Code.