PIEŃKOWSKI CONSULTING

Audyt ADR: Sprawdź, czy wykonujesz obowiązki zgodnie z przepisami

Zapewnij bezpieczeństwo w przewozie towarów niebezpiecznych z Pieńkowski Consulting!

Czy wiesz, że obowiązki związane z przewozem towarów niebezpiecznych dotyczą nie tylko firm transportowych? Również przedsiębiorstwa zajmujące się załadunkiem czy nadawaniem (np. odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne) muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów. Unikaj kar i zabezpiecz swoją działalność, sprawdzając zgodność z ADR.

Dlaczego warto skorzystać z Audytu ADR od Pieńkowski Consulting?

Nasi eksperci przeprowadzą dla Ciebie kompleksowy audyt, obejmujący wizję lokalną i wywiad z pracownikami zaangażowanymi w przewóz towarów niebezpiecznych. Weryfikujemy zgodność ze wszystkimi aspektami umowy ADR i krajowymi przepisami prawnymi, a następnie dostarczamy szczegółowy raport.

Co obejmuje nasz Audyt?

Przeprowadzając dla ciebie audyt ustalimy m.in.:

  • Czy twoje towary/ odpady podlegają regulacjom ADR.
  • Jaką rolę odgrywasz w przewozie towarów niebezpiecznych.
  • Czy wypełniasz swoje obowiązki zgodnie z przepisami.
  • Czy powinieneś wyznaczyć doradcę ADR.
  • Jakie dokumenty musisz sporządzać i przewozić.
  • Czy Twoje pojazdy są dopuszczone do przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Czy używasz odpowiednich opakowań, pojazdów i cystern zgodnie z wymogami ADR i czy posiadają odpowiednie wyposażenie.

Audyt procesu pakowania i opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych

Dodatkowo, przeprowadzamy audyty procesu pakowania towarów niebezpiecznych, sprawdzając zgodność z przepisami dotyczącymi pakowania i opakowań.

Po analizie towarów lub odpadów niebezpiecznych, które nadajesz do przewozu, ustalimy:

  • czy używasz pojemników, które są zgodne z instrukcjami pakowania,
  • czy jest wymagana ich certyfikacja UN, a jeżeli jest, to czy twoje opakowania ją posiadają,
  • ponadto sprawdzimy czy stosujesz się do przepisów pakowania razem oraz oznakowania sztuk przesyłek.

Raport z Audytu w 3-4 tygodnie

Po audycie otrzymasz raport w ciągu 3-4 tygodni, który zawiera ocenę działalności Twojej firmy, wskazuje ewentualne niezgodności i proponuje działania naprawcze. Również wymieniamy obowiązki ciążące na Tobie oraz sugerujemy obszary do poprawy.

Skorzystaj z Audytu z Pieńkowski Consulting

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja firma przestrzega przepisów ADR, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Bezpieczeństwo Twojego przewozu to dla nas priorytet!

ADR

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ADR/IMDG/CLP

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.