Audyt ADR – Sprawdź swoje obowiązki oraz to czy dobrze je wykonujesz

Audyt ADR

Obowiązki związane z przewozem towarów niebezpiecznych nie dotyczą jedynie firm, które świadczą usługi transportu. Mogą dotyczyć również szereg przedsiębiorstw, które są zaangażowane w operacje wykonywane na każdym etapie przewozu. Są to np. przedsiębiorstwa wykonujące załadunek towarów niebezpiecznych, czy szpitale, które wytwarzają odpady zakaźne i je pakują zgodnie z ADR.

Każdy z uczestników przewozu oraz osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych mają ściśle określone obowiązki. Niewywiązywanie się z tych obowiązków może skutkować karami. Warto zatem ustalić obowiązki wynikające z przepisów ADR lub sprawdzić prawidłowość ich wykonania.

Więc jeżeli nie wiesz, czy prowadzisz działalność zgodną z przepisami ADR lub czy w ogóle przepisy te cię dotykają, możemy przeprowadzić dla ciebie audyt.

Audyt ADR – jak to wygląda?

Audyty, które wykonujemy, polegają na przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz wywiadem z osobami pracujących z towarami niebezpiecznymi na każdym szczeblu organizacyjnym. Ponadto sprawdzamy dokumentację związaną z towarami niebezpiecznych. Zwieńczeniem tych działań jest przygotowanie raportu, o którym pisze niżej.

Zakres audytu

Przeprowadzając dla ciebie audyt ustalimy m.in.:

  • czy towary/ odpady z którymi wykonujesz operacje transportowe podlegają regulacjom ADR,
  • w jakiej roli występujesz w przewozie towarów niebezpiecznych,
  • wszystkie obowiązki danego uczestnika przewozu oraz osób wykonujących czynności związane z przewozem, oraz czy wykonujesz te obowiązki prawidłowo,
  • czy masz obowiązek wyznaczenia doradcy ADR,
  • dokumenty, które musisz sporządzać,
  • czy posiadasz pojazdy dopuszczone do przewozu towarów niebezpiecznych,
  • również to czy używasz opakowań, pojazdów, cystern i kontenerów skonstruowanych zgodnie z wymogami i z odpowiednim wyposażeniem.

Raport z audytu

Po przeprowadzonym audycie w ciągu 3 tygodni przygotujemy dla ciebie raport, w którym określimy wszystkie obowiązki ciążące na tobie oraz ocenimy działalność twojej firmy w tym zakresie. Wskażemy ewentualne niezgodności, byś mógł zacząć wdrażać działania naprawcze. Napiszemy ci też elementy, których działanie warto by było poprawić.

Audyt z Pieńkowski Consulting

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej usługi wykonania audytu.

ADR

Zobacz więcej:

Kontakt

Marek Pieńkowski