WARSZTATY: Reagowanie na wycieki substancji chemicznych

Warsztaty: Reagowanie na wycieki

Wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych w firmie mogą stanowić poważne zagrożenie życia i zdrowia pracowników oraz wyrządzić szkody materialne. Dlatego ważne jest, by pracownicy byli dobrze przygotowani na sytuacje awaryjne w firmie.

Odpady niebezpieczne, a ADR – analiza odpadów w zakresie ADR

Odpady niebezpieczne a ADR

W ostatnim czasie otrzymaliśmy sporo wiadomości i telefonów od wytwórców odpadów niebezpiecznych. Głównie poruszanym tematem była klasyfikacja odpadów niebezpiecznych oraz obowiązek nawiązania współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zapewne jest to spowodowane końcem okresu przejściowego opisanego w przepisie 1.6.1.44 umowy ADR, który ostatecznie włącza nadawców do uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, którzy muszą wyznaczyć […]

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego – przewóz UPPZ

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Podczas poruszania się po drogach można natknąć się na przykład pojazd oznakowany zieloną tablicą z napisem „KAT. 3 nie do spożycia przez ludzi”. Oczywiście nie jest to przewóz towarów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ADR, ale jest również transportem materiałów stwarzających pewne zagrożenie, a dokładniej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Takie materiały to nic innego […]

Opłata roczna BDO – Najważniejsze informacje

Opłata roczna BDO

Przedsiębiorco! Do końca lutego należy uiścić opłatę za utrzymanie konta w systemie BDO. Jeżeli nie wiesz, czy dotyczy cię ten obowiązek, zapraszam do lektury tego krótkiego wpisu, w którym przedstawiam najważniejsze informacje o opłacie rocznej BDO. Opłata roczna BDO – Kogo dotyczy obowiązek? Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić za utrzymanie konta w systemie BDO. Opłata […]

Wyciek chemiczny podczas załadunku/rozładunku – Jak postępować?

Numery rozpoznawcze zagrożenia

Tempo pracy zakładów przemysłowych i magazynów jest w dzisiejszych czasach bardzo wysokie. Podczas jednego dnia może zostać nadanych tony towarów niebezpiecznych, by nie zakłócić łańcucha dostaw lub nie naruszyć warunków umów z kontrahentami. Mimo wykwalifikowanych pracowników i operatorów wózków widłowych może nastąpić wypadek, którego następstwem prawdopodobnie będzie wyciek substancji niebezpiecznych. Jak w takim przypadku zabezpieczyć […]

Oznakowanie pojazdów przewożących odpady

Pojazd do przewozu odpadów

24 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie to nie tylko porusza kwestię oznakowania pojazdów przewożących odpady, ale również wymogi odnoszące się do sposobu transportu. Jednakże w tym krótkim artykule opisze jedynie wymogi dotyczące oznakowania pojazdów. Pojazdy do przewozu odpadów Przy przewozie odpadów, pojazdy winny być […]

Nieprawidłowości przy przewozie odpadów – Aktualności

W poniedziałek 3 października w okolicach Pyrzyc funkcjonariusze Szczecińskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd przewożący odpady. Przewóz odpadów bez wymaganego wpisu Podczas czynności kontrolnych okazało się, że kierowca przewozi odpady klasyfikowane wg katalogu odpadów jako odpady materiałów złożonych. Transport odbywał się w ramach międzynarodowego transportu drogowego rzeczy ze Szwecji do Niemiec. Jak podaje […]

Doradztwo w zakresie zarządzania chemikaliami i ochrony środowiska

Opłata roczna BDO - Przypomnienie

Zarządzanie chemikaliami (REACH, CLP) Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa chemicznego tj. m.in. rozporządzeń REACH i CLP. W ramach usługi identyfikujemy zagrożenia, jakie niesie wykorzystywanie substancji i materiałów chemicznych, sporządzamy oceny ryzyka chemicznego. Ponadto przeprowadzamy audyty zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem chemicznym i wiele innych. By dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń. Zarządzanie środowiskowe Prowadzenie […]

Przestępstwa przeciw środowisku – wyższe kary

Pierwszego września wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Ustawa ta ma na celu zaostrzenie kar za wyrządzanie szkód na środowisku oraz ułatwienie ich egzekwowania, a także odciążenie budżetu samorządów, które muszą płacą za usuwanie nielegalnie składowanych odpadów. W niniejszym artykule przedstawiam wybrane […]

Zakład zwiększonego lub dużego ryzyka – z czym się to wiążę?

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesach przemysłowych lub produkujące substancje niebezpieczne mogą stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie zakłady w zależności od ilości i kategorii substancji niebezpiecznych są klasyfikowane jako „zakłady zwiększonego ryzyka” lub „zakłady dużego ryzyka”. W związku z powyższym, każdy kto (lub zamierza) prowadzi zakład zwiększonego lub dużego […]

Karta charakterystyki (SDS) – czego możemy się z niej dowiedzieć?

Karta charakterystyki (ang. Safety Data Sheet) jest zbiorem informacji o właściwościach fizycznych i chemicznych substancji oraz zagrożeń, które mogą stwarzać czy środków ostrożności jakie należy zachować. Wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki opisane zostały w rozporządzeniu REACH. Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals) Rozporządzenie REACH zostało wprowadzone w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i […]

Odpadowe opakowania po substancjach niebezpiecznych a ADR

Odpadowe opakowania po substancjach niebezpiecznych, które według katalogu odpadów zaklasyfikujemy jako odpad o kodzie 15 01 10* w większości przypadków wiąże się z przewozem na zasadach ADR. Jak najlepiej zaklasyfikować taki odpad wg ADR i dlaczego unikać przewozu „próżnych nieoczyszczonych opakowań” (jeżeli istnieje taka możliwość)? Klasyfikacja odpadowych opakowań zgodna z ADR Według przepisów dotyczących klasyfikacji […]

Zmiany w kartach charakterystyki – dostosowanie do 31.12.2022 r.

Ostatni rok na dostosowanie Od pierwszego stycznia 2021 roku stosuje się Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH tj. wprowadzający zmiany w kartach charakterystyki. Rozporządzenie to ma na celu wprowadzenie 6 i 7 poprawki do GHS (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Wprowadza ono m.in. drobne zmiany w […]