WARSZTATY: Reagowanie na wycieki substancji chemicznych

Warsztaty: Reagowanie na wycieki

Używając, produkując czy magazynując towary niebezpieczne w firmie, może dojść do sytuacji awaryjnych, których następstwem są wycieki substancji chemicznych. Taki wyciek nie tylko może spowodować szkodę materialną, ale również stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Możemy pracować lub magazynować substancję chemiczne stwarzające szereg zagrożeń. Mogą one być łatwo zapalne, żrące, trujące, a nawet wykazywać kilka zagrożeń jednocześnie! Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie pracowników na wyciek substancji, odpowiednie zabezpieczenie ich w środki ochrony indywidualnej oraz postępowanie zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Pomagamy organizacjom w odpowiednim przygotowaniu do sytuacji awaryjnych i reagowaniu na nie poprzez organizowanie warsztatów z reagowania na wycieki chemiczne.

Warsztaty- reagowanie na wycieki substancji chemicznych – na czym one polegają?

Organizowane przez nas warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna, w której podczas wykładu przedstawiamy pracownikom, jakie zagrożenia stwarzają substancję przez nich używane i jak się przed tymi zagrożeniami chronić. Przedstawiamy im środki ochrony indywidualnej i narzędzia do usuwania wycieków, których będą używać oraz omawiamy krok po kroku instrukcję reagowania i usuwania wycieków. Na koniec pracownicy dowiedzą się jak prawidłowo utylizować odpady powstałe podczas sytuacji awaryjnej.

Druga część jest praktyczna. Podczas części praktycznej przeprowadzamy symulację wycieku, w której biorą udział chętni lub wyznaczeni pracownicy firmy. Pod okiem naszego specjalisty ćwiczą oni wszystkie wcześniej omówione kroki bezpiecznego reagowania i usuwania wycieków.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Warsztaty kierujemy do firm i pracowników firm, które używają, produkują lub magazynują towary niebezpieczne – substację chemiczne.

Forma warsztatów:

Warsztaty odbywają się stacjonarnie, w miejscach wyznaczonych przez firmę.

Warsztat składa się z dwóch części:

  1. Część teoretyczna – wykład z prezentacją multimedialną, przedstawieniem ŚOI oraz narzędzi do usuwania (sorbenty, maty sorpcyjne itp.)
  2. Część praktyczna – symulacja wycieku substancji chemicznej

Warsztaty z Pieńkowski Consulting

Jeżeli zainteresowała cię oferta naszych warsztatów, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dostaniesz od nas wycenę przeprowadzenia warsztatu oraz program.

ADR | Ochrona Środowiska | Odpady | REACH | Szkolenia

Zobacz więcej:

Kontakt

Marek Pieńkowski