PIEŃKOWSKI CONSULTING

Odpady niebezpieczne, a ADR – analiza odpadów w zakresie ADR

Ostatnio otrzymaliśmy mnóstwo pytań od wytwórców odpadów niebezpiecznych. Głównym nurtem rozmów w ostatnich tygodniach stała się kwestia klasyfikacji odpadów niebezpiecznych oraz nieunikniony obowiązek współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. To zagadnienie wydaje się być na ustach wielu z nas, zwłaszcza w kontekście końca okresu przejściowego, o którym mówi przepis 1.6.1.44 umowy ADR. W obecnej chwili nadawcy są zobowiązani do wyznaczenia doradcy ADR, podobnie jak inni uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych.


Przepis 1.6.1.44 – W odstępstwie od przepisu 1.8.3.1 obowiązującego od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, i które nie miały obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r.
Przepis 1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

NASZA OFERTA

Analiza klasyfikacyjna odpadów niebezpiecznych w zakresie ADR

Sprawdzamy, czy Twoje odpady podlegają regulacjom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy ADR. Jeśli tak, otrzymasz od nas spersonalizowane wytyczne dotyczące zgodnego nadawania według przepisów ADR.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z ADR

Pomagamy w klasyfikacji Twoich odpadów niebezpiecznych na podstawie dostępnych informacji, a w przypadku wątpliwości, możemy zlecić badanie laboratorium z akredytacją.

Ustalenie odstępstw od przepisów (Wyłączenia ADR)

Analizujemy rodzaje i ilości Twoich odpadów pod kątem możliwych wyłączeń. Jasno opisujemy, jak należy je stosować, pamiętając, że wyłączenia nie zwalniają z wszelkich obowiązków!

Obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie ADR

Wszystkie obowiązki wynikające z regulacji ADR dla wytwórcy konkretnego rodzaju odpadów są zawarte w naszej analizie.

Czy muszę mieć doradcę ADR i sporządzać sprawozdanie?

Nasza analiza odpowie Ci na to pytanie! Uniknij kar finansowych – sprawdź, czy musisz wyznaczyć doradcę i przygotować roczne sprawozdanie ADR.

Pieńkowski Consulting: Twoje Partnerstwo w Bezpieczeństwie Przewozu Odpadów Niebezpiecznych zgodnie z ADR

Jeśli priorytetem dla Ciebie jest bezpieczne i zgodne z przepisami realizowanie procedur nadawczych odpadów niebezpiecznych, nie wahaj się skontaktować z nami! Jesteśmy gotowi zapewnić Ci kompleksowe wsparcie, abyś mógł spokojnie i efektywnie prowadzić swoje przewozy zgodnie z najnowszymi regulacjami.

Dołącz do grona tych, którzy inwestują w bezpieczne i zgodne z przepisami procedury nadawcze towarów niebezpiecznych!

Odpady niebezpieczne a ADR
ADR | Ochrona Środowiska | Odpady

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ds.
towarów niebezpiecznych

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.