Odpady niebezpieczne, a ADR – analiza odpadów w zakresie ADR

Odpady niebezpieczne a ADR

W ostatnim czasie otrzymaliśmy sporo wiadomości i telefonów od wytwórców odpadów niebezpiecznych. Głównie poruszanym tematem była klasyfikacja odpadów niebezpiecznych oraz obowiązek nawiązania współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zapewne jest to spowodowane końcem okresu przejściowego opisanego w przepisie 1.6.1.44 umowy ADR, który ostatecznie włącza nadawców do uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, którzy muszą wyznaczyć doradcę.


Przepis 1.6.1.44 – W odstępstwie od przepisu 1.8.3.1 obowiązującego od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, i które nie miały obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r.
Przepis 1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Analiza klasyfikacyjna odpadów niebezpiecznych w zakresie ADR

Sprawdzamy, czy odpady niebezpieczne, które wytwarzasz, mogą podlegać regulacjom zawartym w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowie ADR. Jeżeli wytwarzasz odpady będące towarami niebezpiecznymi, otrzymasz od nas wytyczne jak nadawać takie odpady zgodnie z przepisami ADR.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z ADR

W ramach analizy pomagamy klasyfikować odpady niebezpieczne na podstawie badań przeprowadzonych przez producentów substancji i zaliczyć je do odpowiednich pozycji UN. Klasyfikacja odpadów może odbyć się na podstawie dostępnych danych i wiedzy nadawcy nawet w przypadku odpadów o składzie słabo zdefiniowanym. W przypadkach ciężkich do ustalenia możemy zlecić badanie takiego odpadu laboratorium z akredytacją.

Ustalenie odstępstw od przepisów (Wyłączenia ADR)

Jeżeli twoje odpady niebezpieczne okażą się towarami niebezpiecznymi, przeanalizujemy ich rodzaje i ilości pod kątem możliwych wyłączeń. Następnie klarownie opiszemy, jak należy je stosować.

Pamiętaj, że nawet jeśli nadajesz towary niebezpieczne zgodne z przepisami dotyczącymi wyłączeń, nie zawsze zwalniają one ze wszystkich obowiązków! Dla przykładu, Jeśli skorzystasz z tzw. wyłączenia do 1 000 pkt. musisz m.in. sporządzić dokument przewozowy.

W dokumencie, który dla ciebie przygotujemy, dowiesz się jakie ciążą na tobie obowiązki mimo stosowania pewnych odstępstw od przepisów.

Obowiązki, które ciążą na wytwórcy odpadów niebezpiecznych

W naszej analizie zawieramy wszystkie obowiązki, które ciążą na wytwórcy danego odpadu niebezpiecznego podlegającego regulacjom ADR.

Na przykład wytwarzając odpady z farb, lakierów, rozpuszczalników oprócz klasyfikacji do odpowiednich pozycji UN dowiesz się jak prawidłowo zapakować taki odpad zgodnie z ADR, jakich opakowań możesz używać, jakimi sposobami przewozu można nadać taki odpad oraz jak masz przygotować obowiązkowe dokumenty.

Czy muszę mieć doradcę ADR i sporządzać sprawozdanie?

Dzięki naszej analizie dowiesz się, czy masz obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i sporządzenia rocznego sprawozdania ADR. Należy pamiętać, że niewyznaczenie doradcy jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 5 000 zł, dlatego warto to sprawdzić.

Przydatne linki

Umowa ADR: link

Transportowy Dozór Techniczny: link

Pieńkowski Consulting – analiza wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w zakresie ADR

Jeżeli jesteś zainteresowany analizą klasyfikacyjną odpadów niebezpiecznych, które wytwarzasz to zapraszamy do kontaktu. Analiza wykonywana jest przez doradcę ADR oraz specjalistę ds. zarządzania chemikaliami i środowiskiem. Nasze analizy pomogły już wielu firmom uporać się z zagadnieniem odpadów niebezpiecznych w zakresie przepisów ADR.

Odpady niebezpieczne a ADR
ADR | Ochrona Środowiska | Odpady

Zobacz więcej:

Kontakt

Marek Pieńkowski