PIEŃKOWSKI CONSULTING

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy DGSA nawet jeśli prawo tego nie wymaga?

W dzisiejszych czasach, w dynamicznie rozwijającym się sektorze transportu towarów niebezpiecznych, efektywne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe. Choć przepisy prawa nie zawsze nakładają obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA) w każdej sytuacji, współpraca z takim specjalistą może przynieść przedsiębiorstwu szereg korzyści. Przykładem może być nasza współpraca z jednym z producentów pojazdów, który mimo stosowania wyłączeń, takich jak przewozy towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych (LIMITED QUANTITY), zdecydował się na wyznaczenie doradcy DGSA.

Usprawnienie systemu zarządzania towarami niebezpiecznymi

Doradca DGSA pomaga w zoptymalizowaniu procesów zarządzania towarami niebezpiecznymi. Opracowuje i wdraża procedury, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo operacji logistycznych, od pakowania, przez załadunek, aż po rozładunek ładunków. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu, firma może lepiej zarządzać ryzykiem związanym z transportem niebezpiecznych substancji.

Opracowanie procedur i instrukcji

Profesjonalny doradca DGSA tworzy szczegółowe procedury oraz instrukcje operacyjne, które są kluczowe dla bezpieczeństwa w procesie przewozu towarów niebezpiecznych. Obejmuje to m.in. właściwe oznakowanie, pakowanie, a także załadunek i rozładunek towarów, co minimalizuje ryzyko wypadków i incydentów podczas transportu.

Szkolenie pracowników

Bezpieczeństwo pracy z towarami niebezpiecznymi zaczyna się od odpowiednio przeszkolonych pracowników. Doradca DGSA zapewnia kompleksowe szkolenia, które przygotowują personel do bezpiecznego i efektywnego zarządzania towarami niebezpiecznymi. Co więcej, zgodnie z art. 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, szkolenia te są wymagane prawem, co dodatkowo podkreśla ich znaczenie.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

Prawidłowa dokumentacja jest kluczowa w przypadku transportu towarów niebezpiecznych. Doradca DGSA zapewnia, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletne, poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co ułatwia kontrole i inspekcje oraz chroni firmę przed potencjalnymi sankcjami.

Przygotowanie pracowników na sytuacje awaryjne

Przygotowanie na sytuacje awaryjne to kolejny istotny aspekt zarządzania towarami niebezpiecznymi. Doradca DGSA pomaga opracować i wdrożyć plany awaryjne oraz przeprowadza szkolenia, które zwiększają gotowość pracowników do reagowania na niespodziewane incydenty, minimalizując ryzyko dla zdrowia, życia i środowiska.

Doradztwo w zakresie klasyfikacji towarów i odpadów niebezpiecznych

Doradca DGSA oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie klasyfikacji towarów i odpadów niebezpiecznych, co jest kluczowe dla prawidłowego oznakowania i bezpiecznego transportu. Dzięki temu firma może uniknąć kosztownych błędów i zwiększyć swoje bezpieczeństwo operacyjne.

Wsparcie w przygotowywaniu przesyłek do przewozu różnymi rodzajami transportu

Niezależnie od rodzaju transportu – drogowego, morskiego czy lotniczego – doradca DGSA oferuje wsparcie w przygotowywaniu przesyłek. Pomaga w zrozumieniu i spełnieniu wymagań prawnych oraz logistycznych, co zapewnia płynność i bezpieczeństwo przewozów.

Przygotowanie na ewentualne przekroczenie progów wyłączeń

W przypadku, gdy ładunki przekroczą progi związane z wyłączeniami, współpraca z doradcą DGSA pozwala na natychmiastowe spełnienie wymogów prawnych dotyczących wyznaczenia doradcy ADR. Dzięki temu firma jest zawsze przygotowana na zmieniające się okoliczności prawne i operacyjne.

Wsparcie w zakresie REACH, CLP i SEVESO

Oferowane usługi doradcze nie ograniczają się jedynie do kwestii przewozu towarów niebezpiecznych. Wspieramy również firmy w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania substancji chemicznych i produktów zgodnie z przepisami REACH i CLP oraz zajmujemy się kwestiami związanymi z zakładami zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej (SEVESO).

Podsumowanie

Podsumowując, korzyści płynące ze współpracy z doradcą DGSA są nieocenione. Choć prawo nie zawsze tego wymaga, to odpowiedzialne podejście do zarządzania towarami niebezpiecznymi i przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa przynosi wymierne korzyści. Niezależnie od skali działalności, współpraca z doradcą DGSA pozwala firmom na osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.

Marek Pieńkowski

Twój zaufany partner ds. towarów niebezpiecznych

Zwiększymy standardy bezpieczeństwa w Twojej firmie, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami.

t: (+48) 570 364 050
e: marek@pienkowski-consulting.pl

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ADR/IMDG/CLP

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.

Zapisz się i pobierz
poradnik za darmo!

Pobierz darmowy poradnik

ADR KROK PO KROKU 2024 poradnik dla firm transportowych w zakresie towarów niebezpiecznych