SYSTEMY ZARZĄDZANIA BHP

System zarządzania BHP to element ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwa obejmujący planowanie, strukturę organizacyjna czy procedury, które są niezbędne do wdrożenia i realizacji polityki BHP w organizacji. Systemy zarządzania BHP maja na celu poprawę bezpieczeństwa oraz higieny pracy w przedsiębiorstwie

Wdrażanie i doskonalenie

Pomoc we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-ISO 45001:2018

Audyty wewnętrzne

Audyty wewnętrzne norm ISO 45001 przeprowadzane przez certyfikowanego audytora wewnętrznego.

Kontakt