PIEŃKOWSKI CONSULTING

Cysterna cysternie nierówna – Jak dobrać cysternę ADR?

Cysterny możemy podzielić ze względu na ich konstrukcję, materiał, z którego są wykonane oraz na materiały, które można w nich przewozić. Wyróżniamy m.in.: cysterny stałe, pojazdy-cysterny, cysterny odejmowalne, cysterny przenośne. W cysternach możemy przewozić gazy, materiały ciekłe oraz materiały stałe, jeżeli są one materiałami sypkimi lub granulowymi.

Co to jest cysterna?

Według ADR, cysterna jest to zbiornik wraz z jego wyposażeniem konstrukcyjnym i obsługowym, do cystern zaliczamy:

  • cysternę stałą – zbiornik o pojemności powyżej 1 000 l stale przymocowany do pojazdu lub stanowi integralną część ramy pojazdu
  • cysternę przenośną – zbiornik o pojemności powyżej 450 l, multimodalny
  • MEGC – wieloelementowy kontener do gazu (ang. Multiple-elements gas containers)
  • pojazd cysterna – oznacza pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu gazów, cieczy, materiałów sproszkowanych lub granulowanych, zawierający jedną lub kilka zbiorników wraz z ich wyposażeniem i elementami łączącymi te zbiorniki z pojazdem lub układem jezdnym.
  • kontener-cysterna – urządzenie transportowe zgodne z definicji kontenera zawierające zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym
  • cysternę odejmowalną – zbiornik o pojemności powyżej 450 l, nieprzeznaczony do przewozu i przenoszenia w stanie napełnienia!
Cysterna – najprawdopodobniej o kodzie LGBF

W niniejszym artykule opiszę jedynie cysterny do przewozu materiałów ciekłych z klas 3-9 ze zbiornikami wykonanymi z metalu. W kolejnych artykułach napiszę o m.in o cysternach do przewozu gazów czy MEGC.

Cysterny do przewozu materiałów ciekłych klas 3-9

Do przewozu towarów niebezpiecznych w ciekłym stanie skupienia możemy zastosować 12 rodzajów cystern. Każda z cystern została przystosowana do innych grup materiałów oraz do stopnia zagrożenia, jakie mogą stwarzać towary niebezpieczne. A więc jak dobrać cysternę ADR?

Kody cystern i ich hierarchia

Cysterny mają przypisany czterocyfrowy kod, w którym zostały zakodowane takie informacje jak typ cystern (np. L – cysterny dla materiałów ciekłych), ciśnienie obliczeniowe, otwory i zawory/urządzenia bezpieczeństwa. Wszystkie kody odpowiadają pewnemu poziomowi bezpieczeństwa. Przy najniższym, cysterna LGAV jest przystosowana jedynie do przewozu wybranych materiałów klasy 3 i 9 grupy pakowania III, natomiast przy najwyższym cysterną L21DH możemy przewieźć wybrane towary klasy 4.2 I grupy pakowania oraz grupy materiałów dopuszczonych do przewozu w pozostałych 11 cysternach.

Wybór cysterny

W przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w przewozie paliw płynnych stawia się na sprawdzoną cysternę o kodzie LGBF zalecaną do przewozu oleju napędowego i benzyny (UN 1202, 1203). Na naszych drogach najczęściej można spotkać ten rodzaj cysterny, co widać również na rynku wtórnym-dużo ofert sprzedaży. Cysterny LGBF (pojazdy-cysterny i cysterny stałej) w zależności od roku produkcji (1995 – 2015), pojemności i liczby komór, ich ceny wahały się w przedziale 50 – 280 tys. zł. (analiza ogłoszeń w lutym 2022 r.).

Na Polskim rynku można spotkać również dużą liczbę ofert cystern o kodzie L4BH. Ich ceny plasowały się głównie w przedziale 100 – 200 tys. za używaną ponad 10-letnią cysternę stałą. Ceny nowych cystern L4BH mogą dochodzić do 400 tys. zł. Cysterny o kodowaniu L4BH dają nam większe możliwości przewozu, można w nich przewozić grupy materiałów klas 6.1 i 8, 3 II i III GP, materiałów klasy 9 M11 III GP czy 5.1 OT1 I GP.

Racjonalne zastosowanie cysterny L4BH i hierarchia

Uwaga! Nie każdy materiał jest dopuszczony do przewozu w cysternach, należy upewnić się w tabeli A umowy ADR.

Pamiętajmy aby sprawdzić, czy cysterny są zaprojektowane zgodnie z wymogami dot. konstrukcji.

Pojazd do przewozu w cysternie

Należy upewnić się, czy do przewozu wymagany jest pojazd AT czy FL. Pojazdy te muszą spełniać warunki konstrukcyjne działu 9.2 umowy ADR. Posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdów wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny oraz przechodzić coroczne badanie techniczne.

Świadectwo dopuszczenia pojazdu -> https://www.tdt.gov.pl/zalatw-sprawe/towary-niebezpieczne/swiadectwa-adr/


Dobierz odpowiednią cysternę z Pieńkowski Consulting

Masz lub planujesz otworzyć przedsiębiorstwo prowadzące przewozy towarów niebezpiecznych w cysternach? Nie wiesz jak dobrać cysternę ADR? Zapraszam do zapoznania się z ofertą i do kontaktu.

ADR

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ds.
towarów niebezpiecznych

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.