PIEŃKOWSKI CONSULTING

Pojazd-cysterna: dlaczego tablica pomarańczowa bez numerów?

Jadąc na audyt opakowań ADR, widząc zestaw z kontenerem-cysterną przypomniały mi się pytania dot. oznakowania pojazdów tablicami pomarańczowymi.

Jednostka transportowa była oznakowania gładkimi tablicami pomarańczowymi, a sam zbiornik kontenera-cysterny w tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i nr UN. Z czego zatem to wynika, że na trasie można zobaczyć cysterny oznakowane tylko tablicami z przodu i z tyłu pojazdu, a czasem również i na bokach?

Oznakowanie cystern tablicami pomarańczowymi

Zgodnie z przepisem 5.3.2.1.1, jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne (z wyjątkami) powinny być zaopatrzone w dwie gładkie tablice pomarańczowe. Standardowo mocujemy je z przodu i z tyłu pojazdu. I taki rodzaj oznakowania stosujemy przy przewozie towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłek. Jeżeli chodzi o przewóz w cysternach, to sprawa wygląda trochę inaczej.

Jeżeli towar niebezpieczny, który przewozimy, ma określony nr rozpoznawczy zagrożenia, to jednostki transportowe zawierające jedną lub więcej cystern przewożących towary niebezpieczne powinny być zaopatrzone dodatkowo na bokach każdej cysterny, każdej komory cysterny lub każdego elementu pojazdu-baterii w dobrze widoczne tablice barwy pomarańczowej. Tablice te powinny być opatrzone nr rozpoznawczym zagrożenia.

Jednostka transportowa z kontenerem-cysterną dodatkowo oznakowana na boku kontenera-cysterny w tablice z numerami.

Natomiast, w przypadku, w którym w cysternie znajduje się tylko jeden towar niebezpieczny, nie jest konieczne stosowania tablic na bokach. Na takim pojeździe umieścimy jedynie tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia z przodu i z tyłu pojazdu. Ten rodzaj oznakowania osobiście najczęściej spotykam na drogach.

Ponadto, w przypadku przewozu kilku paliw* pojazdem-cysterną lub jednostką transportową, ale nie zawiera innych towarów niebezpiecznych, to zastosujemy tylko tablice z numerami zagrożenia najniebezpieczniejszego towaru niebezpiecznego (najniższa temperatura zapłonu). W takim przypadku wystarczą jedynie tablice umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu.

*Nr UN paliw

  • UN1202 OLEJ NAPĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI,
  • UN1203 BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE,
  • UN1223 NAFTA
  • UN1268 DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.
  • UN 1863 PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH

O znaczeniu numerów rozpoznawczych zagrożenia pisałem w innym wpisie, zapraszam do lektury:

Umowa ADR 2023-2025

Link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/891

Pieńkowski consulting – pomoc w oznakowaniu pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych

Pomagamy firmom w prawidłowym oznakowaniu pojazdów/pojazdów-cystern/kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych. Zrób to prawidłowo i uniknij ewentualnych kar.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
ADR | Pojazd ADR

Autor:

Marek Pieńkowski

Doradca ADR/IMDG/CLP

t: (+48) 570 364 050

e: marek@pienkowski-consulting.pl

ul. Harcerska 9A,
62-510 Konin

Kursy i szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych, które można odbyć osobiście lub online. Nasze kursy, prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego przewozu różnych substancji. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, gwarantując wysoką jakość edukacji niezależnie od preferowanego sposobu nauki.

Zapisz się i pobierz
poradnik za darmo!

Pobierz darmowy poradnik

ADR KROK PO KROKU 2024 poradnik dla firm transportowych w zakresie towarów niebezpiecznych