WARSZTATY: Reagowanie na wycieki substancji chemicznych

Warsztaty: Reagowanie na wycieki

Wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych w firmie mogą stanowić poważne zagrożenie życia i zdrowia pracowników oraz wyrządzić szkody materialne. Dlatego ważne jest, by pracownicy byli dobrze przygotowani na sytuacje awaryjne w firmie.

Zmiany w kartach charakterystyki – dostosowanie do 31.12.2022 r.

Ostatni rok na dostosowanie Od pierwszego stycznia 2021 roku stosuje się Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH tj. wprowadzający zmiany w kartach charakterystyki. Rozporządzenie to ma na celu wprowadzenie 6 i 7 poprawki do GHS (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Wprowadza ono m.in. drobne zmiany w […]