Kogo dotyczy obowiązek rejestracji substancji – REACH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy powinni zagwarantować, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka ani na środowisko. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem związanym z substancjami […]

Bezpieczeństwo w praktyce: warsztaty reagowania na wycieki chemiczne

Warsztaty: Reagowanie na wycieki

Zapewnij Bezpieczeństwo Twojej Firmy! Wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych to potencjalne zagrożenie dla życia pracowników i poważne ryzyko dla mienia. Dlatego priorytetem jest solidne przygotowanie pracowników do sytuacji awaryjnych. Dowiedz się, jak efektywnie zabezpieczyć swoją firmę przed niebezpieczeństwem!

Zmiany w kartach charakterystyki – dostosowanie do 31.12.2022 r.

Ostatni rok na dostosowanie Od pierwszego stycznia 2021 roku stosuje się Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH tj. wprowadzający zmiany w kartach charakterystyki. Rozporządzenie to ma na celu wprowadzenie 6 i 7 poprawki do GHS (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Wprowadza ono m.in. drobne zmiany w […]